Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Grunduddannelse i Musikskoleledelse

undefined

Nu gennemføres endnu en gang Grunduddannelse i Musikskoleledelse – ofte omtalt som ’Grenå kurset’ - for alle musikskoleledere og -mellemledere. Kurset udbydes i regi af Lederforeningen i DMpF i samarbejde med Cubion v./chefkonsulent Ulrik Lange, og alle indenfor målgruppen har mulighed for at deltage.

Kurset er løbende udviklet gennem en lang årrække og er således en professionsrettet og praksisnær lederuddannelse - et godt fundament for at være leder i en musikskole.

I kurset indgår

 • Tema omkring udvikling af dit personlige lederskab
 • Tema omkring organisationsudvikling.
 • Lederindlæg med feedback
 • Etablering af netværksgrupper.
 • Hjemmearbejde og gruppearbejde mellem seminarerne.

Datoer:

d. 18.-20. juni 2018

d. 24.-26. september 2018

d. 19.-21. november 2018

Sted: Thaisen Hus, Assensvej 183, Ringe.

Gennemgående underviser: Ulrik Lange, chefkonsulent i Cubion.

Kursusleder: Simon Lindegaard, Musikskoleleder i Ikast-Brande og formand for Lederforeningen i DMpF.

De tre moduler:

Modul 1: Mennesket som leder – lederen som menneske

 • Bevidsthed om at være leder. Skiftet fra musikfaglig til ledelsesfaglig.
 • Forstå hvad ledelse er og forstå sig selv i positionen som leder.
 • Være sig sit ledelsesansvar bevidst.
 • Styrker og udviklingsområder i dit personlige lederskab
 • Skabe relationer og skabe følgeskab.

MODUL 2: Lederen som strateg og organisationsudvikler

 • Musikskolen som en del af den globale, nationale og kommunale sammenhæng.
 • Ledelse af samarbejdet med folkeskole, daginstitutioner mm.
 • Ledelse på kryds og tværs, kvalitet og kvalitetsudvikling.
 • Opstilling af visioner, mål og strategier. Hvad er succeskriterierne?
 • Udvikling af skolen, pejlemærker og trædesten.
 • Ledelse af innovations- og forandringsprocesser

Modul 3: Lederen som relations- og personaleudvikler

 • Relationer på alle niveauer: i lederteamet, i personalegruppen, opad, sideværts.
 • Forståelse af dynamikken i samarbejdsrelationer.
 • Ledelseskommunikation
 • Feedback som ledelsesværktøj
 • Sparringspartner, coach, mødefacilitator, konfliktløser og forebygger.

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533