Vision for den danske musikskole
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Visionen - Alle børn skal lære at spille i musikskolen

undefined

Musik er et universelt sprog. Alle kan opleve og udtrykke musik med stemme, krop eller instrument og således kommunikere på tværs af sproglige, fysiske og kulturelle barrierer. Musikken rammer dig lige der, hvor du er, og derfor mener vi, at alle børn og unge uanset talent, social herkomst, køn, etnicitet og handicap skal lære at spille i musikskolen. Musikskolen for alle.

 

 

Tre konkrete mål

Når vi siger, at alle børn skal lære at spille i musikskolen, er de tre konkrete mål, at:

 • alle kommuner tilbyder gratis instrumental- og vokalundervisning til børn i den skolepligtige alder.
 • den brede befolkning betragter musikskolen som en spirekasse for musikkultur, hvor alle kan gro med.
 • der er politisk og forvaltningsmæssigt fokus på det gensidigt forpligtende samarbejde mellem folkeskolen og musikskolen.

Tænk, hvis der var gratis instrumental- og vokalundervisning

Skal man nyde godt af musikskolens tilbud, kræver det en robust familieøkonomi med overskud til at betale adskillige tusinde kroner om året. Derfor spørger vi nu: Er musikskolen reelt tilgængelig for alle børn og unge i Danmark?

Nøglen til at slå musikskolens døre helt op ligger i brugerbetalingen. Derfor er det vores mål, at musikskolen over tid skal gøres fri af egenbetaling. Således fjernes en af de væsentligste hindringer for, at alle børn og unge kan deltage i musikskolelivet.

På vejen mod gratis undervisning, foreslår vi, at...

 • alle kommuner bør etablere fleksible undervisningstilbud såsom fripladsordninger og differentierede prisklasser.
 • forsøg med gratis musikundervisning etableres i flere kommuner.
 • kendskabet til, hvad en musikskole kan tilbyde, styrkes, så alle børn, unge og deres forældre ved, at musikskolen har et tilbud til netop dem.
 • økonomiske midler bør følge med det gensidigt forpligtende samarbejde mellem musikskole og folkeskole.

Tænk, hvis musikskolen blev betragtet som den spirekasse, den er...

Musikskolen er vores musikkulturs spirekasse. Her skal alle i løbet af deres børne- eller ungdomsliv have mulighed for at gro. Musikskolen har etableret sig som stedet, hvor børn og unge med interesse for musik slår rødder, modnes og bliver en del af musikkulturen dér, hvor det passer for den enkeltes interesser og evner. Lige præcis musikskoleinstitutionen har over tid vist, at den er en spiller, som evner at varetage dette musikpædagogiske gartnerarbejde. Her findes de optimale vækstbetingelser for alle fra de yngste ”babybongobørn” og op til de unge 24-årige musikudøvere.

På vejen mod et nyt billede af musikskolen, foreslår vi, at...

 • skolerne styrker kommunikation af, at musikskolen både har tilbud til bredde og elite.
 • styrke opfattelsen af musik som et videns- og kompetencefag, der styrker karakteren og øger koncentrations- og samarbejdsevnen.
 • kommunerne henvender sig målrettet til socialt udfordrede, handicappede og borgere af anden etnisk herkomst.
 • musikskolerne styrker samarbejdet med andre aktører.

Tænk, hvis politikerne fulgte ordene op med handling

Der er hårdt brug for en visionær politisk satsning, som vil styrke musikskolerne nu og i fremtiden. Musik- og folkeskolesamarbejdet har potentiale til meget mere end det, vi har set indtil nu, men uden politisk opmærksomhed og økonomisk hensyntagen taber vi denne udviklingschance på gulvet. Musikskolerne vil givetvis fortsat arbejde på at leve op til de politiske intentioner omkring samarbejdet mellem musik- og folkeskoler i Den åbne skole - men vi savner fra politisk hold en erkendelse af, at musikskolerne som en relativt lille aktør risikerer at blive kvalt i de gode intentioner, hvis ikke der følger økonomi med de politiske aftaler.

På vejen mod større politisk fokus, foreslår vi, at...

 • alle kommuner placerer musikskolen i den forvaltning, hvor det giver mest mening i forhold til skolens samarbejdsrelationer og den lokale forvaltningsstruktur.
 • alle kommunalbestyrelser følger op på realiseringen af det gensidigt forpligtende samarbejde i Folkeskoleloven fra 2013.
 • kommunerne sikrer, at musikskoletilbuddet også bliver tilgængeligt for børn og unge fra små kår - herunder  giver adgang til fripladsordninger, etc. 
https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533